Ласкаво просимо на нашу сторінку

               Не секрет, що робота школи не може бути високоефективною, якщо на першому місці не стоятиме питання створення умов та виконання посадових обов`язків,  спрямованих на  збереження як власного життя і здоров`я працівників закладу, так і життя та здоров`я дітей. Тому інформація, розміщена на сторінці буде корисною працівникам школи, педагогам, батькам, учням.

 

Розслідування нещасних випадків що трапилися з учасниками навчально-виховного процесу


Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що трапилися з учасниками навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу і призвели до тимчасового (більш як на один робочий (навчальний) день залежно від типу та організації роботи навчального закладу) або стійкого погіршення стану здоров’я чи їх смерті, а саме: травми через нанесення тiлесних ушкоджень різного походження, у тому числі нанесених iншою особою, предметами, отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та інші ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани, інші надзвичайні події), контакту з представниками тваринного та рослинного світу.
Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися:

 • пiд час проведення навчальних занять (лекцiй, урокiв, практичних, лабораторних занять, iнших занять та в перервах мiж ними) вiдповiдно до навчальних, виробничих i наукових планів та розкладу занять;
 • під час прямування на заняття з одного корпусу навчального закладу до іншого пішки чи на транспорті, якщо це визначено навчальними, виробничими і науковими планами та розкладом занять;
 • під час проведення позакласних, позашкiльних та iнших заходiв у вихiднi, святковi та канiкулярнi днi, якщо цi заходи здiйснюються пiд безпосереднiм керiвництвом працiвника навчального закладу (викладача, вчителя, вихователя, класного керiвника, майстра виробничого навчання тощо) або іншої особи, яка призначена наказом керiвника навчального закладу за його згодою;
 • пiд час занять з трудового i професiйного навчання, проведення професiйних, науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт, виробничої та навчальної практики, якi проводяться вiдповiдно до навчальних планiв у навчальних закладах або на дiльницях (територiях), що їм належать;
 • під час роботи у шкiльних лiсництвах, на навчально-дослiдних дiлянках навчального закладу;
 • пiд час роботи у трудових студентських загонах, учнівських об’єднаннях (таборах працi i вiдпочинку);
 • під час проведення спортивних змагань, тренувань, оздоровчих заходiв, екскурсiй, походiв, експедицiй, органiзованих навчальним закладом у встановленому порядку;
 • пiд час перевезень учасників навчально-виховного процесу до мiсця проведення навчання, інших заходiв i назад у разі органiзованого прямування їх на запланований захiд на транспортi або пiшки;
 • унаслідок вживання алкоголю, наркотичних або інших психотропних речовин, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо нещасні випадки сталися під час проведення занять, інших заходів та робіт.

Зверніть увагу! Погіршення стану здоров’я або втрату працездатності внаслідок нещасного випадку встановлює та засвідчує лікувально-профілактичний заклад.

        Про кожний нещасний випадок, що трапився під час навчально-виховного процесу, потерпілий або свідок нещасного випадку повинен повідомити безпосереднього керiвника (учителя, вихователя, викладача, іншу особу, яка була присутня під час проведення заходів навчально-виховного процесу в навчальному закладі чи за його межами), який зобов'язаний:

 • термiново органiзувати надання першої медичної допомоги потерпiлому, у разі необхідності - його доставку до лікувально-профілактичного закладу;
 • зберегти обстановку на мiсцi в тому станi, в якому вона була на момент подiї (якщо це не загрожує життю i здоров'ю тих, хто там перебуває, i не призведе до бiльш тяжких наслiдкiв);
 • повідомити про те, що сталося, керівника навчального закладу та особу, на яку покладено відповідальність за охорону праці, безпеку життєдіяльності в навчальному закладі.

Якщо нещасний випадок трапився пiд час походiв, екскурсiй або iнших заходiв поза територiєю району (мiста), де розташовано навчальний заклад, особа, відповідальна за проведення заходу, негайно повiдомляє також орган управлiння освiтою за мiсцем подiї.

Керiвник навчального закладу, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов'язаний негайно:

 • ужити заходiв щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок;
 • повiдомити батьків потерпiлого (особу, яка представляє його iнтереси);
 • направити письмовий запит до лікувально-профілактичного закладу для отримання медичного висновку про характер i тяжкiсть ушкодження потерпілого;
 • протягом доби утворити наказом комісію з розслiдування нещасного випадку у складі не менше ніж три особи та організувати розслідування нещасного випадку.

Про нещасний випадок, що стався з учасником навчально-виховного процесу через нанесення тілесних ушкоджень внаслідок бійок, скоєння правопорушень під час навчально-виховного процесу, керівник навчального закладу також інформує правоохоронні органи.

 

Лист МОНУ  від 01.03.2018 року №1/9-130 "Щодо проведення уроків та виховних заходів у закладах освіти з питань уникнення ураження мінами і вибухонебезпечними предметами"

Методичні рекомендації призначені для проведення циклу уроків (виховних заходів) присвячених поводженню з вибухонебезпечними предметами.

Пам'ятка про порядок прийому повідомлень по телефону, які містять погрози терористичного характеру

При отриманні анонімного повідомлення по телефону, яке містять погрози терористичного характеру необхідно:
 - зафіксувати дату, час і тривалість анонімного дзвінка;
- за наявності автоматичного визначника номеру, відразу записати номер телефону, який визначився, що дозволить уникнути його випадкової втрати. При наявності звукозаписної апаратури відразу ж витягніть касету (міні диск) із записом розмови й прийміть міри до її збереження. Обов'язково поставте на її місце іншу касету. Можливий другий дзвінок зловмисника;
- по можливості визначити характер дзвінка - міський або міжміський;
- при одержанні анонімного дзвінка необхідно звернутись до аноніма з проханням докладно викласти свої вимоги, загрози, претензії, які (по можливості) зафіксувати на папері;
- обов'язково зверніть увагу на звуковий фон при розмові з анонімом (шум автомашин або залізничного, авіаційного транспорту, звук теле- або радіоапаратури, голоси тощо).

Під час розмови спробуйте відзначити стать і вік особи, яка дзвонила, особливості її (його) мовлення:
- голос (голосний, тихий, низький, високий, спокійний, істеричний, знайомий, змінений, дитячий);
- темп мовлення (швидкий, нормальний, повільний);
- вимова (виразна, перекручена, із заїканням, шепелява, з акцентом чи діалектом, у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння);
- манера мовлення (розв'язна, із глузуванням, із нецензурними виразами, правильна літературна);
- загроза відтворена з магнітофонної плівки;
- загроза прочитана з паперу (заздалегідь приготовлений текст);
- зміст загрози - імпровізація того, хто дзвонив.
Якщо можливо, ще в процесі розмови, через колег спробувати повідомити про анонімний дзвінок, який триває правоохоронним органам. Необхідно, якщо це можливо, під час розмови одержати відповіді на наступні питання:
- куди, кому, за яким номером телефону дзвонить ця людина?
- які конкретні вимоги він (вона) висуває?
- висуває вимоги він (вона) особисто, виступає в ролі посередника або представляє якусь групу осіб, організацію?
- на яких умовах він (вона) або вони згодні відмовитися від задуманого?
- як і коли з ним (з нею) можна зв'язатися?
- кого Ви можете або повинні сповістити про цей дзвінок?
По закінченню розмови з анонімом негайно повідомити правоохоронні органи. Щоб уникнути поширення слухів і паніки, обговорювати отриману від аноніма інформацію з іншими колегами не рекомендується.
У випадку отримання повідомлень терористичного змісту через Internet:
- негайно повідомити про те, що трапилося, правоохоронні органи;
- не виконувати ніяких робіт на комп'ютері, куди надійшло повідомлення з загрозами. Не вилучати повідомлення і не змінювати конфігурацію програм.